MEDLEMSBEDRIFTENE

Molde har spesielt befestet seg som ingeniørby, da byen og regionen har mange høykompetanse teknologirettede bedrifter. Olje- og gassektoren er i stor grad markedsdriveren enten direkte eller indirekte for næringslivet i byen og regionen.

Næringslivet i Molderegionen er med på den kraftige veksten innen olje- og gassektoren og vi har de siste årene opplevd betydelig vekst. Det betydelige engineeringmiljøet er av de ledende i landet, og nærheten til industri, offshore og maritim sektor bidrar til å gjøre Moldes engineeringmiljø aktivt og i stadig utvikling På enkelte områder, blant annet innen tilkomst- og løfteteknikk, maritim belysning, manøvreringssystem til skip, og drift og utvikling av prosessanlegg, er næringslivet i Molde verdensledende. Nærheten til industri, offshore og maritim sektor bidrar til å gjøre Moldes engineeringmiljø både levende og krevende. I regionen finner man blant annet flere av Europas største prosessanlegg, Ormen Lange, Hustadmarmor og Hydro sitt anlegg på Sunndalsøra.

Behovet for arbeidskraft er stort, og som ingeniør har du mange bedrifter å velg mellom om du kommer til vår region. TIM bedriftene, som er noen av de fremste ingeniørbedriftene, er hele tiden på utkikk etter nye medarbeidere.
 
Ta direkte kontakt med de om du er ønsker å vite  hva de kan tilby deg.
<br>

Kleive Betongbygg
 
  Medlemmene: