Medlemsbedriftene


Ingeniørbyen Molde har stort behov for arbeidskraft, og som ingeniør har du mange bedrifter å velg mellom om du kommer til vår region. TIM bedriftene, som er noen av de fremste ingeniørbedriftene, er hele tiden på utkikk etter nye medarbeidere.

Medlemsbedriftene i Trainee Ingeniør Molderegionen er hovedsakelig innen maritim industri, engineering, prosessindustri, rådgivende ingeniører, bygg og anlegg, data og elektro. Flere av dem er ledende innen sin sektor på verdensbasis/europeisk basis.

Les mer om den enkelte bedrift i høyremenyen.


<br>

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune, det regionale demokratiet og en tydelig medspiller til utviklinga i fylket.

Vil du være med på samfunnsutvikling på høgt nivå, er Møre og Romsdal fylkeskommune arbeidsplassen for deg.  Du kan være med å forme framtida til fylket vårt.

I fylkeskommunen kan du jobbe med:
Planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkeskommunale bygg
Ungdom
Musikk
Friluftsliv
Tannhelse
Vegplanlegging
Statistikk og analyse
Akvakultur og fiskeri
Næringsutvikling
Miljø
Ungdom i utdanning
Energi
Kollektivtransport
Internasjonalisering
Kommunikasjon
Kunst og kultur
Reiseliv
Folkehelse
Og mye mer

Møre og Romsdal fylkeskommune - en stor arbeidsplass med 2500 tilsette - der du kan bli en regional utviklingsaktør.

Kontaktperson:
Erik Viken
Nestleder, Bygge- og vedlikeholdsseksjonen
erik.viken@mrfylke.no 
97692973

www.mrfylke.no  
 
  Medlemmene: