Medlemsbedriftene


Ingeniørbyen Molde har stort behov for arbeidskraft, og som ingeniør har du mange bedrifter å velg mellom om du kommer til vår region. TIM bedriftene, som er noen av de fremste ingeniørbedriftene, er hele tiden på utkikk etter nye medarbeidere.

Medlemsbedriftene i Trainee Ingeniør Molderegionen er hovedsakelig innen maritim industri, engineering, prosessindustri, rådgivende ingeniører, bygg og anlegg, data og elektro. Flere av dem er ledende innen sin sektor på verdensbasis/europeisk basis.

Les mer om den enkelte bedrift i høyremenyen.


<br>

Norconsult
Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Norconsult har 2300 ansatte og hovedkontoret ligger i Sandvika.

Norconsult i Molde har i dag 46 ansatte fordelt på følgende fagseksjoner:: Tekniske Systemer (VVS, elektro og automatisering), Bygg (kontruksjonsteknikk), Geoteknikk og Plan (geoteknikk, ingeniørgeologi, arealplan og vegplanlegging), Grunnundersøkelser (grunnboring) samt Energi- og kraftoverføring (kraftlinjer og trafostasjoner).

Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning - fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte.

Årlig utfører Norconsult et stort antall oppdrag i inn- og utland. Flere av disse er store og langvarige prosjekter der flerfaglig laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige studier og forprosjekter der spisskompetanse og rådgivererfaring er dominerende innsatsfaktorer. Norconsult har omfattende erfaring med oppdrag både i privat virksomhet og i offentlig forvaltning.

Tjenestene omfatter prosjektering og oppfølging av alle eller enkelte av fasene i et prosjekt, fra behovsbeskrivelse, forprosjekt, utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsdokumenter til ferdige anlegg, inklusive drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Samtlige av selskapets tjenester er organisert innen følgende ni markedsområder: Bygg og eiendom, Energi, Industri, Miljø, Olje og gass, Plan, Samferdsel, Sikkerhet og Vann og avløp.

Kontaktperson:
Jan Kåre Iversen
Kontorleder
jan.kaare.iversen@norconsult.com
971 22 973

www.norconsult.no
 
  Medlemmene: