Om TIM

    

Trainee Ingeniør Molderegionen (TIM) er et samarbeid mellom flere fremtidsrettede virksomheter i Molderegionen. I samarbeid ønsker vi å rette fokus mot det unike ingeniørmiljøet regionen kan by på, og synliggjøre regionen som bo - og arbeidssted for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.

TIM jobber med felles tiltak for rekruttering av ingeniører/sivilingeniører til Molderegionen på vegne av bedriftene i nettverket. Som et ledd i dette tilbyr TIM et toårig trainee-program hvor man som trainee får muligheten til å jobbe i inntil tre ulike bedrifter innen sitt fagområde. 
Minstekrav for å søke som trainee er bachelorgrad.

Gjennom to år med spennende og utfordrende oppgaver og eget fagprogram vil man som trainee få en unik start på yrkeskarrieren; verdifull arbeidserfaring, viktige kontakter innen næringsliv og offentlige aktører - alt dette i en vekstregion med utallige muligheter.


Les mer om Traineeprogrammet her
Styret

Marthe Outzen Brunvoll AS - Styreleder
Tone Ragnes Xpro AS - Nestleder
Bernt Fosshaug Vilnes, Norconsult AS - Styremedlem

Eivind Hoem, Kleive Betongbygg AS - Styremedlem

Eirik Belland, National Oilwell Varco - Styremedlem

Mette Jane Holand, Molde Kommune - Styremedlem

Anne Ilebekk Statens Vegvesen - Vara
Marit Vien Nebørvik Glamox AS - Vara


Molde Næringsforum står for den daglige driften av TIM.